Η Διοίκηση της Proset σας Ενημερώνει

Αγαπητοί Συνεργάτες, Οι καιροί περισσότερο από ποτέ επιβάλλουν να αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα, με σύνεση και ψυχραιμία την κρίσιμη αυτή κατάσταση που μας έχει οδηγήσει ο νέος κορωνοϊός COVID-19, συμβάλλοντας όλοι μας στον περιορισμό της διασποράς του. H εταιρεία μας έχοντας

Καλύπτουμε τις ανάγκες σας με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και εφαρμογές κατάλληλες για το αντικείμενό σας.